Bảng giá Website

 
 

Bảng giá QUẢN TRỊ Website / theo tháng

CƠ BẢN 500,000

 • 100 Sản phẩm
 • 5 Slide
 •  Theo dõi tình trạng website
 •  Quản lý bình luận
 •  Quản lý liên hệ
 •  Quản lý đơn hàng
 •  Hỗ trợ Online

NÂNG CAO 1,000,000

 • 500 Sản phẩm
 • 10 Slide
 •  Theo dõi tình trạng website
 •  Quản lý bình luận
 •  Quản lý liên hệ
 •  Quản lý đơn hàng
 •  Hỗ trợ Online

CHUYÊN NGHIỆP 1,500,000

 • 1000 Sản phẩm
 • 15 Slide
 •  Theo dõi tình trạng website
 •  Quản lý bình luận
 •  Quản lý liên hệ
 •  Quản lý đơn hàng
 •  Hỗ trợ Online
*Sản phẩm nhập liệu cơ bản : Tên + Giá + Ảnh + 1 Trang chi tiết nội dung sản phẩm.

Bảng giá Tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM PHÍ ĐĂNG KÝ (VNĐ) PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM (VNĐ)
.vn 320.000 470.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 320.000 350.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn  180.000 200.000
.name.vn 30.000 60.000
.com | .net 130.000 280.000
.info 80.000 300.000
.link 50.000 300.000
.org | .link 290.000 290.000
.us | .biz | .pw 255.000 255.000
.co.uk | .eu | .name 620.000 620.000
.mobi | .ninja | .in | .com.co | .net.co | .nom.co | .ca 475.000 475.000
.bz | .ws | .tv 715.000 715.000
.co 800.000 800.000
.me 700.000 700.000
.ceo 2.580.000 2.580.000
.xxx 2.660.000 2.660.000